سبد خرید
   اخـبــار و مطالب   - نحوه ی شکل گیری زبان ایتالیایی 

 

واحد خبر انتشارات کلید موفقیت - ایتالیایی زبان رایج و رسمی در کشور ایتالیا است. سرزمینی که در حدود ۱۵۰ سال از اتحاد بخش های مختلف آن می گذرد هنوز هم مردم گوشه و کنار آن به زبان های محلی و سنتی منطقه ای خود گویش می کنند. با این حال چگونگی شکل گیری زبان ایتالیایی می تواند قابل توجه باشد.

زبان ایتالیایی یکی از زبان های برگرفته از زبان لاتین است که خود متعلق به زبان های هندواروپایی است. تصور می شود در هزاره دوم قبل از میلاد مردمانی از نژاد هندواروپایی در شبه جزیره ایتالیا ساکن شدند. با به قدرت رسیدن امپراتوری روم باستان که در منطقه ایتالیای امروزه با مردمان مختلف و زبان های مختلف نیز تسلط  داشت زبان لاتین رفته رفته زبان رسمی این منطقه تبدیل شد. با گسترش قلمرو امپراتوری روم در بیرون از مرزهای خود که بیشتر سرزمین های اروپایی را تحت سلطه خود داشتند زبان لاتین نیز گسترش یافت.

در همین زمان نیاز زبان مورد استفاده مردم با جابجایی در مناطق مختلف تغییر می‌کرد و دلیل آن تاثیر عوامل بیرونی بود. در شمال ایتالیا نفوذ سلت ها که قبایل اروپای مرکزی را تشکیل می دادند وجود داشت که تاثیر خود را نیز وارد گویش مردم آن مناطق می کردند. برعکس در جنوب ایتالیا نفوذ و تأثیر یونان باستان در زبان مردم وجود داشت. در حالی که زبان لاتین در بخش محاوره مردمی با گذشت زمان دستخوش تغییرات قرار می‌گرفت اما در بخش نوشتاری همچنان بدون تغییر باقی ماند.

وقتی امپراتوری روم در پانصد سال بعد از میلاد مسیح سقوط کرد کشور ایتالیای امروزه شاهد حمله بربرها بود که در نتیجه هجوم ورود مردمان مختلف به این شبه جزیره و در پی آن تقسیم بندی مختلف در میان مردم ساکن این مناطق را به همراه داشت. هر بخش مستقل شد و ارتباط آنها با مناطق دیگر قطع گردید. به همین منوال زبان مورد استفاده که تا قبل از آن لاتین بود نیز دستخوش تغییرات گرفت و با گذشت زمان زبان های محلی و بومی شکل گرفتند. بعد از سقوط روم باستان و با شروع قرون وسطی زبان لاتین در قسمت گفتاری شاهد تغییرات فراوانی نسبت به گذشته بود اما در قسمت نوشتاری همچنان ساختار خود را حفظ کرده بود.

با شروع قرن نهم و دهم زبان لاتین باز هم تغییر نمود و در پی آن زبان های مختلف شکل گرفتند مانند فرانسوی، اسپانیایی، رومانیایی و ایتالیایی. تنها در قرن دهم اولین نوشته از زبان ایتالیایی ابتدایی به عنوان شاهد به جای مانده است. در اوایل قرون وسطی زبان رسمی همچنان لاتین بود که مورد استفاده نویسندگان قرار می گرفت اما مردم جز به مقدار نیاز از آن استفاده بیشتری نمی کردند.

از قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی زبان منطقه فلورانس به عنوان زبان مورد استفاده نویسندگان و دانشمندان قرار می گرفت و بیشتر شناخته شده می نمود اما هنوز به عنوان گویش رایج مورد استفاده عموم مردم مرسوم نبود. تنها در ایالت توسکانی زبان ایتالیایی امروزی را صحبت می کردند و در باقی مناطق زبان محلی گویش می شد.

ضرورت استفاده از یک زبان واحد در سده هجدهم با شکل گیری ایده ایتالیای متحد بوجود آمد و در حقیقت امر نیز این جریان در سال ۱۸۶۱ با اتحاد این کشور و به وجود آمدن آن صورت گرفت و زبان واحد مورد استفاده مردم را نیز به همراه خود به همراه داشت. در ابتدا درصد بسیار کمی از مردم که بیشترشان نیز در ایالت توسکانی زندگی می کردند به ایتالیایی صحبت می کردند. مدرسه به دلیل اجباری بودن تحصیل زبان ایتالیایی نقش اساسی در همه گیری این زبان داشت. گرچه گویش مردم به زبان محلی در مناطق مختلف همچنان پابرجا بود. به لطف همه گیری استفاده از وسایل ارتباط جمعی زبان ایتالیایی نیز در گویش مردم جامعه گسترش یافت. سینما، رادیو و تلویزیون سهم بسزایی در گسترش این زبان در جامعه داشتند.

البته نباید فراموش کرد که زبان های مادری و گویش های محلی ضمن تاثیرگذاری روی زبان رسمی این کشور هنوز هم در نقاط مختلف به عنوان بخشی از فرهنگ آن سرزمین استفاده می شوند. با به وجود آمدن کشوری با سیاست واحد کلمات محلی نیز بیشتر از گذشته به زبان گفتاری و نوشتاری راه پیدا می کنند.

سعید کردبچه - دپارتمان علمی زبان ایتالیایی کلید موفقیت

 <<< نمايش فهرست مطالب >>>